Mad, krop og sundhed

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af ideer og eksperimenter fra undervisningen med børn i 2.-4. klasse.

 

Undervisningsmaterialet til Spisebogen er et praksisnært og nyt undervisningsmateriale om mad og dens virkning på kroppen. Materialet er aktivitetsbaseret og opmærksomhedsskabende i en tid, hvor vi taler om sundhed som aldrig før. Der er en god blanding af hands on aktiviteter, dialog og interaktivitet i den undervisningsform, der lægges op til i dette materiale.

 

Materialet er emneinddelt, så man som underviser let kan designe egne undervisningsforløb tilpasset undervisningssituationen og den direkte målgruppe.

Bagerst i vejledningen findes et uddrag fra Spisebogen, som frit kan anvendes i undervisningen sammen med opgaverne.

 

Undervisningsmaterialet og billederne fra Spisebogen er gratis og frit tilgængeligt for alle via spisebogen.dk, så der er ingen rettighedsmæssige ulovligheder, når man benytter disse i egne producerede undervisningsforløb, til eksempelvis anvendelse på et interaktivt whiteboard, eller oploader egne designede undervisningsforløb til deling med andre lærere.

 

Materialet lægger op til, at man benytter det interaktive whiteboard i undervisningen. Dog er materialet tilrettelagt således, at det også kan anvendes uden brug af et whiteboard, da jeg i testen af materialet og i evalueringen har erfaret, at tekniske problemer kan gøre, at man indimellem ikke kan gennemføre den planlagte undervisning med brugen af det interaktive whiteboard. Det betyder, at man altid kan gennemføre undervisningen via de opgaveark, der er i materialet, hvis teknikken svigter.

 

Materialet indeholder:

- Mad, krop og sundhed, Opgaver

- Mad, krop og sundhed, Vejledning

- Mad, krop og sundhed, Billeder

- Mad, krop og sundhed, PowerPoint

Kolofon

 

Titel: Mad, krop og sundhed, et undervisningsmateriale til Spisebogen.

Forfatter: Tina Krogh, undervisnings og udviklingskonsulent, Klio ApS

Udgivelsesår: 2012

Redaktion: ForlagetEpsilon.dk, Lone Bruun

Opsætning: Sangill Grafisk

Faglig konsulent: Urmila Bruun Lautrup

Webdesign og hjemmeside til spisebogen.dk: Elisabeth Szochur

Illustrationer: Tegnestuen Biks

 

Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips og lotto pulje 2010

Copyright © All Rights Reserved. Urmila Bruun Lautrup - MSc i Ernæring - Vibevej 5 - 8680 Ry - urmila@urmila.dk